YAMAMOTOYAMA KIZAMI NORI SUPER FINE 1MM 12/3.50 Z
No items found.

YAMAMOTOYAMA KIZAMI NORI SUPER FINE 1MM 12/3.50 Z

Brand
YAMAMOTOYAMA (YM-M-YM)-NORI
Loading
Description
Loading
Item Code
04488
Loading
UPC
Loading
Temperature
DRY
Loading
Allergen
Loading
Category
SEAWEED
Sub-Category
Kizami Momi Nori
Loading
Restaurant / Retail
Restaurant Item