HOSHINO KOMORO SHICHIBEI SOBA 20/11.99 Z
No items found.

HOSHINO KOMORO SHICHIBEI SOBA 20/11.99 Z

Brand
HOSHINO (NOODLE)
Loading
Description
HOSHINO SHINSHU INAKA SOBA KOMORO SHIN SHICHIBEI 20/11.99 Z
Loading
Item Code
13595
Loading
UPC
4519831825004
Loading
Temperature
DRY
Loading
Allergen
WHEAT
Loading
Category
NOODLE
Sub-Category
Soba Dry
Loading
Restaurant / Retail
Retail Item