SHIGENO AJISENRYU ZARU SOBA     9/2.20 #
No items found.

SHIGENO AJISENRYU ZARU SOBA 9/2.20 #

Brand
SHIGENO
Loading
Description
Loading
Item Code
17931
Loading
UPC
011152179315
Loading
Temperature
DRY
Loading
Allergen
WHEAT
Loading
Category
NOODLE
Sub-Category
Soba Dry
Loading
Restaurant / Retail