TAKEHACHI YUZU KOSHO           30/2.11 Z
No items found.

TAKEHACHI YUZU KOSHO 30/2.11 Z

Brand
TAKEHACHI
Description
Item Code
41007
UPC
4985663270013
Temperature
FRZ
Allergen
Category
SEASONING
Sub-Category
Yuzu Kosho
Restaurant / Retail
Restaurant Item