MAMA SITA'S SINIGANG SA SAMPALK HOT24/1.76Z
No items found.

MAMA SITA'S SINIGANG SA SAMPALK HOT24/1.76Z

Brand
MAMA SITA
Loading
Description
MAMA SITA TAMARIND SEASONING MIX SINIGANG SA SAMPALOK HOT
Loading
Item Code
42444
Loading
UPC
025407806093
Loading
Temperature
DRY
Loading
Allergen
Loading
Category
SEASONING
Sub-Category
Soup Stock & Broth/Soup Base Powder
Loading
Restaurant / Retail
Retail Item