TAKESHITA YUZU KOSHO AO       20/8.81 OZ
No items found.

TAKESHITA YUZU KOSHO AO 20/8.81 OZ

Brand
MISCELLANEOUS
Loading
Description
GFC TAKESHITA YUZU KOSHO AO 20/8.81 OZ
Loading
Item Code
71585
Loading
UPC
4936484020059
Loading
Temperature
CHILL
Loading
Allergen
Loading
Category
SEASONING
Sub-Category
Yuzu Kosho
Loading
Restaurant / Retail
Restaurant Item